Cum devii producător agricol?

Dacă nu îți este clar ce documente îți sunt necesare pentru a deveni producător agricol, atunci acest articol este potrivit pentru tine. Noi suntem aici pentru a te ajuta și îndruma. ☺️

Potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, activitate economică în sectorul agricol înseamnă activitatea desfășurată în propria fermă/gospodărie de un producător agricol persoană fizică pentru obținerea unor produse agricole care depășesc necesarul de consum propriu și sunt destinate vânzării pe piață sau persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială constituită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pentru obținerea unor produse agricole care sunt destinate vânzării pe piață.

Producătorii autohtoni, furnizorii și vânzătorii românești se pot înscrie în platforma iPiata în vederea vânzării produselor online care urmează să fie livrate în siguranță direct la ușa cumpărătorilor.

În vederea desfășurării unei activități economice în sectorul agricol este necesară obținerea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor agricole. Atestatul de producător este documentul eliberat de către primar producătorului agricol care certifică calitatea de producător agricol, iar carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol reprezintă documentul utilizat de persoana fizică care deține atestat de producător, precum și de soțul/soția, rudele/afinii până la gradul II care locuiesc și se gospodăresc împreună, după caz, pentru exercitarea actului de comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul al produselor agricole obținute în ferma/gospodăria proprie. 

Astfel, viitorul producător va trebui să meargă la primărie, de unde va solicita eliberarea celor două documente. Atestatul va fi eliberat în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării. 

După ce cererea este înregistrată, vor urma o serie de verificări, în funcție de rezultatul cărora i se eliberează producătorului cele două documente. Atestatul de producător este valabil 7 ani de la data emiterii.  

🍯 Înscrie-te în platforma iPiata ca furnizor și hai să îi bucurăm împreună pe români cu produse locale și sănătoase! 🍯